individuele_begeleiding

Individuele begeleiding

Wijs Weerbaar organiseert regelmatig weerbaarheidtrainingen aan verschillende doelgroepen, waarvoor een ieder zich kan inschrijven.

Daarnaast geven we ook individuele begeleiding/ondersteuning op het gebied van weerbaarheid aan kinderen/jongeren en volwassenen. Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen deelnemen aan een individueel traject.

Voor de training start is er een intake-gesprek met de deelnemer. Als de deelnemer verwezen is, dan is vaak de verwijzer/hulpverlener/coach ook aanwezig bij dat gesprek. Bij kinderen/jongeren is er altijd een ouder/hulpverlener aanwezig.
In het intake-gesprek wordt er gekeken naar de achtergrond en vraag van de deelnemer en naar wat bereikt moet worden met de training. Op grond van dit gesprek bekijken we of individuele begeleiding zinvol is, of dat er toch gezocht moet worden naar een andere vorm van training/begeleiding.
Als gekozen wordt voor een weerbaarheidstraining, volgt een traject van 8 á 10 bijeenkomsten van één uur individueel of in een groepje met nog 2 tot 4 deelnemers. De training zal nauw aansluiten bij de deelnemer, maar bestaat altijd uit een bewegings- of fysiek deel en een mentaal deel.

In de training kan het accent liggen op:

 • Vergroten van de algehele weerbaarheid
 • Het opkomen voor jezelf
 • De eigen grenzen herkennen en daarvoor opkomen
 • De grenzen van anderen kunnen herkennen en die respecteren
 • Omgaan met de eigen boosheid
 • Goed gebruik van houding en lichaamstaal
 • Meer rust in zichzelf kunnen ervaren
 • Beter kunnen reageren op plaag- en pestgedag
 • Beter kunnen reageren op groepsdruk
 • Hulp kunnen en durven vragen
 • Preventie van seksuele intimidatie/misbruik
 • Eigen gedrag beter kunnen sturen
 • Vergroten van een positief zelfbeeld
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • In contact komen met de eigen kracht

 

Halverwege de training vindt vaak een schriftelijke/mondelinge tussenevaluatie plaats. De training wordt afgesloten met een eindgesprek.

Individuele trainingen worden gegeven in Groningen.
In overleg kan de training ook in de directe woonplaats of omgeving van de deelnemer plaatsvinden.

De kosten van de training kunnen soms vergoed worden vanuit de AWBZ/PGB/'rugzakje'
of werkgever.