individuele_begeleiding

Weerbaarheidstraining aan kinderen of jongeren met Autisme Spectrum Stoornis

Kinderen en jongeren die te maken hebben met een stoornis binnen het Autisme Spectrum hebben het niet altijd makkelijk. De buitenwereld is soms moeilijk voor hen te begrijpen, maar ook gevoelens en ervaringen die zich afspelen in hun binnenwereld zijn lang niet altijd duidelijk. Hierdoor voelen ze zich soms overspoeld en onzeker, waardoor ze angstig en gespannen worden of de controle over zichzelf verliezen. Ook is het dan moeilijk om weerbaar te reageren op lastige situaties. Daarbij voelen deze kinderen/jongeren zich vaak tekort schieten en ervaren regelmatig afkeuring van anderen, waardoor ze soms weinig zelfvertrouwen hebben.

Weerbaarheidstraining
In een weerbaarheidstraining gaan we uit van de kracht en vele mogelijkheden van de deelnemers. De deelnemers leren hun eigen gevoelens en lichaamssignalen beter te herkennen. Ze leren hoe ze met prikkels van buiten om kunnen gaan. Ze leren hoe ze meer rust in zichzelf kunnen creëren en daarnaast leren ze hun eigen kracht te herkennen en te gebruiken. Hierdoor ontwikkelt hun zelfbewustzijn zich, krijgen ze meer zelfvertrouwen en meer controle over het eigen gedrag. Ze worden weerbaarder en gaan zich rustiger en sterker voelen.

Een psycho-fysieke basis
In deze weerbaarheidstraining werken we op een psycho-fysieke manier. Dat wil zeggen dat door het bewegen de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Door het doen van fysieke oefeningen en spelvormen vergroten we het lichaamsbesef en daardoor leert de deelnemer zichzelf beter kennen. De deelnemer zal leren om vanuit zijn/haar eigen kracht én rust contact te maken met zichzelf en de wereld om hem/haar heen. De bewegingsoefeningen, spelvormen en rollenspel worden ingezet om nieuw gedrag te oefenen. We werken veel met visueel materiaal. De deelnemer vult zelf, of gezamenlijk met de trainer, per bijeenkomst een werkblad in zodat ook de omgeving op de hoogte blijft van wat de deelnemer doet en leert in de training. Zo kan er in de thuisomgeving of op school geoefend worden met het geleerde.

Thema’s
Afhankelijk van de vraag, kan in een training gewerkt worden aan:

 • Bewust worden en uiten van de eigen emoties en energie
 • Vergroten van het eigen lichaamsbesef
 • Omgaan met spanning en spannende situaties
 • De eigen grenzen herkennen en daarvoor opkomen
 • De grenzen van anderen kunnen herkennen en die respecteren
 • Zelfbeheersing
 • In contact komen met de eigen kracht
 • Vanuit rust beter op lastige situaties kunnen reageren
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Het opkomen voor jezelf in lastige situaties
 • Vergroten van de weerbaarheid
 • Het eigen gedrag beter kunnen sturen d.m.v de begrippen rots en water

Voor wie:
De trainingen worden individueel gegeven, maar ook in kleine groepjes. Bijvoorbeeld

* kinderen die op het ZMLK- onderwijs zitten
* kinderen die op het regulier basisonderwijs zitten
* jongeren die op het praktijkonderwijs of VMBO zitten
* jongeren die op het Havo, VWO of MBO zitten

Praktische informatie:
Voor de training start is er een intake-gesprek met ouders/hulpverlener en de deelnemer, waarbij gekeken wordt naar de achtergrond en vraag van de deelnemer en naar wat ouders én kind/jongeren willen bereiken met de training. Op grond van dit gesprek bekijken we of individuele begeleiding of een klein groepje past bij de vraag, of dat er nog gezocht moet worden naar een andere vorm van training/begeleiding. Als gekozen wordt voor een weerbaarheidstraining, volgt een traject van rond de 10 bijeenkomsten van één uur individueel of in een groepje met nog 3 of 4 deelnemers. De training wordt afgesloten met een eindgesprek.

Individuele trainingen, of trainingen in kleine groepjes worden meestal gegeven in Groningen. In overleg ook in de directe woonplaats of omgeving van de deelnemer. Ook scholen of instellingen kunnen een aanvraag doen voor individuele begeleiding of een training aan een klein groepje leerlingen of bewoners.

De kosten van de training kunnen meestal vergoed worden vanuit een PGB of 'rugzakje' of AWBZ.

Deze weerbaarheidstraining heeft zijn basis in de rots en water principes. (zie www.rotsenwater.nl)